Plastning

Att som ägare underhålla sin båt är A och O. Läs mer om hur du lagar småhål i skrovet genom plastning, något som enkelt kan utföras hemma med rätt material!  Att med båt kunna ta sig över havet är förknippat med en stark frihetskänsla men att vara båtägare kräver underhåll, ett underhåll som är förenat med glädje. Vid användandet uppstår alltid slitage, något som inte går att komma ifrån. Det är viktigt att hålla efter sin båt och laga sprickor och små revor som uppkommit. Detta för att motverka att större problem uppkommer längre fram. Dessutom, om båten underhålls och skador i ytskiktet lagas varje år så förlängs livstiden och andrahandsvärdet ökar. Inte så dumt, eller hur? Vid köp av begagnade båtar eller renoveringsobjekt finns oftast hål i skrovet som måste lagas och detta görs genom plastning. Med rätt utrustning och lite vilja är detta något båtägaren med enkelhet kan göra själv. Nedan beskrivs hur en plastning går till, vilka material som krävs och vad som kan vara bra att tänka på vid utförandet. Observera att båten skall vara ren innan arbetet påbörjas.

Plastning

Material

Vid reparation av plastbåtar krävs: – Polyester (plast) – Organisk peroxid (härdare) – Glasfiberväv. Det är också bra att ha rollers till hands, en mjukare för applicering av plasten och en hårdare för utjämning av ytan. Upptill detta behövs spackel, aceton och slipmaskin eller sandpapper med kloss. Vid hantering av spackel är en temperatur runt 15 grader att föredra. Glasfiberväv En glasfiberväv, också kallat armeringmatta, är en matta vävd av glasfibertråd. Väven ger en jämn yta och är lätt att arbeta med. I kontakt med blandningen av polyester och organisk peroxid binder dessa varandra till ett hårt underlag. Detta kan liknas vid armeringsjärn och betong, där armeringsjärnet som är ingjutet i betongen förstärker konstruktionen.

Tillvägagångssätt

För att laga ett mindre hål i skrovet förbereds ytan genom slipning. Området tvättas med aceton för att sedan penslas med blandningen av plast och peroxid. Observera att acetonet skall vara rent aceton, alltså inte det som går att köpa som nagellacks borttagning i butiken. Appliceringen av plasten kan göras av en mjuk roller av ull. Därefter läggs glasfiberväven över hålet och varvas med lager av plasten. När alla lagren av väven är på plats gäller det att få bort eventuella luftfickor och jämna ut ytan. En metallroller i exempelvis aluminum kan då användas för att pressa samman lagren. Därefter spacklas och slipas området och arbetet avslutas med målning och top coat, det ämne som förhindrar fukt från att tränga in i skrovet.