Seglandets historia

Vetenskapen vore omöjlig utan segel

Sedan ungefär 45 000 år tillbaka har människor utnyttjat sjöfart till allt från att upptäcka nya kontinenter till att försvara sina territorier. 

Även om det exakta årtalet troligtvis kommer att förbli okänd, uppskattas det att människor har färdats över sjöar och havs samt längs floder i ungefär 45 000 år. Anledningen till denna siffra är att Australien troligtvis bosattes via sjövägen 45 000 år tillbaka. På den tiden var de olika farkosterna primitiva, men någorlunda sjödugliga. De allra första sjöfarkosterna bestod troligtvis av kullfallna träd. Med tiden utvecklades dessa till kvistade träd och sedan till urholkade stockar. De tidigaste seglen kan ha varit baserat på lövruskor eller klädesplagg och djurskinn. 

Egypten – en seglingsförebild 

I Egypten har man funnit avbildningar av segelfartyg från ungefär 3200 f.Kr. De byggde båtar av papyrussäv, trä och cederträ. Det äldsta bevarade fartyget, farao Cheops båt, var 40 meter långt och byggdes cirka år 2650 f.kr av cederträ. Detta skepp användes troligtvis endast på Nilen och inte över världshaven. Något senare, år 2500 f.kr, sände farao Suhare fartyg till Syrien och Östafrika. I Indien hade man troligtvis sjöfart längs floden Indus tillbaka till kring år 3000 f.Kr. Då indierna hade sjöfart med Mesopotamien under denna tidsperiod var det mycket viktigt med sjöfart. 

Förutom Egypten var Kreta sannolikt Medelhavets äldsta sjömakt, då dess fartyg finns avbildade från 2000 f.Kr. Något senare, under Romarrikets existens, var handeln välutvecklad på Medelhavet, speciellt eftersom Nordafrika försedde Romarriket med spannmål. Under samma tidsperiod höll vikingarna på med sjöfart i Nordeuropa. 

Upptäcktsresorna

Seglandets historiaHandel var det främsta syftet att sjöfarten expanderade under åren före Kristus. Under den senare delen av förra milleniet används segling till upptäcktsresor. Det kom att visa sig senare att vetenskapen vore omöjlig utan segel.

Vikingarna i Nordeuropa grundade riken och kolonier med hjälp av sjöfarten, exempelvis grundade de en koloni på Amerika, samtidigt som de höll kontakt med moderlandet. 

På 1500-talet var portugisen Ferdinand Magellan den förste som gjorde en världsomsegling. Han seglade västerut från Europa mot Sydamerika för att sedan ta sig ut mot Stilla havet och dess kryddöar i Indonesien. 

300 år senare seglade Charles Darwin med en examen i teologi och en vilja att utreda livets tillblivelse till Galapagos-öarna. Denna resa gav ett stort intryck på honom och han hade senare övertygande belägg på att allt liv har utvecklats från ett gemensamt ursprung.

Segling i ett nutida perspektiv

Segling är idag mycket viktigt för mänskligheten. Frakt av varor, logistik och passagerartransporter är alla beroende av sjöfart. Vidare har många privatpersoner båtar i personlig egendom, så som yatchar. Det är först under de senaste två hundra åren som mekanik, i form av ånga och motorer, har introducerats i sjöfart. Denna utveckling påskyndade förmågan att ta sig fram avsevärt, jämfört med att konstant vara beroende av vinden och människor med åror.